5. Rostocker Oktoberfest
12./13.10.2018 und 19./20.10.2018 · Festzelt · Rostock